PDF Drukuj Email

Szanowni Pa?stwo

Jako? Firma zajmuj?ca si? w spos?b niezwykle profesjonalny? wycen? oraz ocen? stanu technicznego pojazd?w zostali?my zaproszeni do Poznania w celu wykonania ekspertyzy z uszkodze? w bolidzie wy?cigowym, poni?ej prezentujemy Pa?stwu kilka fotografii dotycz?cych tego wydarzenia.

?



Prezentujemy Pa?stwu r?wnie? kilka fotografii z prze?omu wieku wykonanych przez rodzin? jednego? z naszych koleg?w na terenie ?wczesnego salonu samochodowego.



Szukasz odpowiedzi na nurtuj?ce ci? problemy techniczne chcesz kupi? drogi samoch?d z drugiej r?ki, chcesz mie? pewno?? skorzystaj z naszych us?ug.

?