PDF Drukuj Email

Szanowni Pa?stwo


Oferta naszej firmy skierowana jest do firm, os?b prywatnych? oraz instytucji nie posiadaj?cych w swoim zapleczu wysoko wykwalifikowanej kadry in?ynierskiej wyspecjalizowanej? w zakresie wyceny oraz budowy i eksploatacji pojazd?w, maszyn oraz innego specjalistycznego sprz?tu mechanicznego miedzy innymi takiego jak:

 • pojazdy mechaniczne
 • sprz?t budowlany (koparki, ?adowarki, d?wigi i inne)
 • maszyny i urz?dzenia
W szczeg?lno?ci swoje us?ugi polecamy:

 • Towarzystwom Ubezpieczeniowym
 • Towarzystwom Leasingowym
 • Bankom
 • Kancelariom Brokerskim
 • Kancelariom Prawnym w zakresie prowadzenia spraw z tyt. wypadk?w drogowych
 • Kancelariom Bieg?ych Rewident?w Ksi?gowych - wycena sk.maj.trw.
 • Bieg?ym? oraz G??wnym Ksi?gowym - wycena - wycena sk.maj.trw.
 • Dealerom oraz Komisom Samochodowym
 • Osobom Fizycznym
 • Agencjom Restrukturyzacji