PDF Drukuj Email

Szanowni Pa?stwo


MK Biuro Ekspert?w Samochodowych?? w Krakowie poprzez prac? swoich bieg?ych posiadaj?cych Uprawnienia Rzeczoznawcze wydane przez Ministerstwo Transportu,? wykonywa?o i wykonuje bardzo du?? ilo?? ekspertyz i opinii dla takich firm i instytucji jak:


  • S?d
  • Prokuratura
  • DEKRA POLSKA
  • Banki
  • Osoby prywatne
  • Powszechny Zak?ad Ubezpiecze?
  • Towarzystwo Ubezpiecze? COMPENSA
  • Towarzystwo Ubezpiecze? HDI
  • BTUiR "HEROS"
  • Towarzystwa LeasingoweKlientem naszego biura jest r?wnie? bardzo du?a ilo?? os?b oraz instytucji zainteresowanych rzeczow? kontrol? stanu posiadanych lub co dopiero nabywanych pojazd?w? lub maszyn.


Je?li nie dysponujesz odpowiedni? wiedz? techniczna nie ryzykuj swoich pieni?dzy, skutecznie sprawdzimy wszystko za ciebie.