15/05/2018

USŁUGI

Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy.

Oferujemy usługi z zakresu:

– wycena wartości rynkowej pojazdów w systemie Info-Ekspert,

– wycena wartości maszyn i urządzeń

– opinie techniczne

– badanie stanu technicznego pojazdu

– opinia kwalifikacji pojazdu zabytkowego (w tym także sporządzanie „białych kart”)

– opinia ustalenia przyczyny awarii

– opinia pojazdu skierowanego na nabicie numeru VIN

– opinie oryginalności pojazdu oraz zgodności z fabryczną specyfikacją

– opinia zmiany typu pojazdu i przeznaczenia

– opinie ustalenia podstawowych parametrów pracy

– opinie wykonanych zmian w pojeździe

– kalkulacje naprawy w systemie Audatex oraz weryfikacja sporządzonych kosztorysów

– litrażowanie

– doradztwo techniczne

– komputerowy pomiar punktów bazowych pojazdów w systemie Autorobot EzCalipre

diagnostyka komputerowa Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo